3 NUT MANG XA HOI.txt
-   OR   -

lưu trữ cho 14/12/2019

BÁN MÁY LÀM KEM CUỘN THÁI LAN

Máy kem cuộn Thái Lan MÁY khiến cho KEM CUỘN THÁI LAN hai CHẢO VUÔNG 2 LỐC 517Máy kem cuộn 2 chảo vuông hai lốc máy lồng nông chiều dài 42cmXuất xứ: cung cấp theo kỹ thuật Đài Loan Kích thước: 96cm x 70cm x 86 cm Công suất: 2200 W/ lốc Kích thước chảo:…

BÁN MÁY LÀM KEM CUỘN THÁI LAN

Máy kem cuộn Thái Lan MÁY làm cho KEM CUỘN THÁI LAN 2 CHẢO VUÔNG hai LỐC 517Máy kem cuộn 2 chảo vuông 2 lốc máy lồng nông chiều dài 42cmXuất xứ: sản xuất theo khoa học Đài Loan Kích thước: 96cm x 70cm x 86 cm Công suất: 2200 W/ lốc Kích thước chảo:…

02873087478

error: Content is protected !!